Katalog eksponatów

Grupa: dokument

Podgrupa: wszystkie
Dowód rejestracyjny motocykla bez wózka marki "Excelsior" z roku 1937.
Id: 76[zobacz] Data wpisania: 28.04.2004
Dokument z roku 1849 potwierdzający " pozyskanie prawa Miejskiego".
Id: 78[zobacz] Data wpisania: 29.04.2004
Zaświadczenie o ukończeniu kursu LOPP z roku 1934.
Id: 88[zobacz] Data wpisania: 24.05.2004
Zaświadczenie Zarządu Towarzystwa Doraźnej Pomocy Lekarskiej w Warszawie z roku 1912.
Id: 98[zobacz] Data wpisania: 02.06.2004
Orzeczenie Wydziału VI Izby Skarbowej Grodzkiej z roku 1934.
Id: 112[zobacz] Data wpisania: 15.06.2004
Dowód rejestracyjny "jednokonnego pojazdu ciężarowego do węgla" z roku 1938.
Id: 133[zobacz] Data wpisania: 15.07.2004
Dowód rejestracyjny roweru z roku 1940.
Id: 142[zobacz] Data wpisania: 13.08.2004
Dokument Wydzialu Pomocy dla Ludności Zarządu Miasta Stołecznego Warszawy z roku 1916.
Id: 152[zobacz] Data wpisania: 21.08.2004
Zaświadczenie wraz z kopertą z Państwowego Instytutu Meteorologicznego z roku 1937.
Id: 155[zobacz] Data wpisania: 06.09.2004
Prawo jazdy z roku 1934.
Id: 158[zobacz] Data wpisania: 21.09.2004
Karta członka Straży Obywatelskiej m. st. Warszawy z roku 1920.
Id: 165[zobacz] Data wpisania: 03.10.2004
Zawiadomienie "Bióra Kontrolli Służących Urzędu Municypalnego Miasta Stołecznego Warszawy" z roku 1828.
Id: 196[zobacz] Data wpisania: 10.12.2004
Prawo jazdy z ok. 1930 roku.
Id: 207[zobacz] Data wpisania: 21.01.2005
Odpis aktu erekcyjnego Klasztoru PP Wizytek w Warszawie z kolekcji hrabiego Władysława Michała Branickiego.
Id: 249[zobacz] Data wpisania: 24.06.2005
List dziękczynny z roku 1916 podpisany przez Prezydenta Miasta Zdzisława Księcia Lubomirskiego.
Id: 250[zobacz] Data wpisania: 24.06.2005
Zaświadczenie z Ministerstwa Skarbu z listopada 1939 roku.
Id: 264[zobacz] Data wpisania: 27.08.2005
Kwit lub zamówienie ze "Składu Materjałów Aptecznych Perfumeryi i Farb" prowizora farmacji Wacława Nickiego z roku 1911.
Id: 277[zobacz] Data wpisania: 11.11.2005
Podziękowanie Zarządu Głównego Polskiej Macierzy Szkolnej z roku 1937
Id: 292[zobacz] Data wpisania: 03.01.2006
Poświadczenie służby w Straży Obywatelskiej m. st. Warszawy z roku 1920.
Id: 293[zobacz] Data wpisania: 04.01.2006
Zezwolenie na detaliczną sprzedaż owoców i warzyw z roku 1943.
Id: 319[zobacz] Data wpisania: 30.03.2006
Zaświadcznie o nie posiadaniu oświetlenia z roku 1940.
Id: 323[zobacz] Data wpisania: 18.06.2006