Katalog eksponatów

Grupa: dokument finansowy

Podgrupa: wszystkie
Dowód wpłaty do kasy Banku Gospodarstwa Krajowego z roku 1936.
Id: 11[zobacz] Data wpisania: 05.03.2004
Potwierdzenie wplaty do Specjalnej Kasy Poborowej Urzedu Celnego w Warszawie z roku 1936.
Id: 12[zobacz] Data wpisania: 05.03.2004
Kwit potwierdzajacy wpłatę do Archiwum Akt Dawnych z roku 1930
Id: 13[zobacz] Data wpisania: 05.03.2004
Czek na okaziciela do Państwowej Kasy Oszczędnościowej przed rokiem 1908.
Id: 14[zobacz] Data wpisania: 05.03.2004
Weksel na sumę 50 rubli z roku 1914.
Id: 15[zobacz] Data wpisania: 05.03.2004
Przekaz pocztowy na konto w Pocztowej Kasie Oszczędności z roku 1929.
Id: 21[zobacz] Data wpisania: 06.03.2004
Dowód wpłaty za książkę z roku 1863.
Id: 38[zobacz] Data wpisania: 16.03.2004
Kwit potwierdzający dokonanie przedpłaty na garnki "Vici" + ulotka reklamowa.
Id: 42[zobacz] Data wpisania: 19.03.2004
Zamówienie na "Krój zwykły" z 1937 roku
Id: 44[zobacz] Data wpisania: 24.03.2004
Czek Banku Towarzystw Spółdzielczych Sp. Akc. w Warszawie.
Id: 53[zobacz] Data wpisania: 02.04.2004
Kwit z Konsulatu Francuskiego potwierdzajacy opłatę za wizę z 1936 r.
Id: 58[zobacz] Data wpisania: 06.04.2004
Kwit z "Kasy Pokładnego Magistratu m. Stoł. Warszawy" z roku 1919 i dodatek z roku 1908.
Id: 62[zobacz] Data wpisania: 12.04.2004
Karta na prawo zamieszkiwania w mieście stoł. Warszawie z 1919 roku.
Id: 66[zobacz] Data wpisania: 18.04.2004
Weksel na 500 rubli z roku 1916.
Id: 70[zobacz] Data wpisania: 23.04.2004
Kwit z roku 1877 potwierdzajacy opłate za naukę w 6-cio klasowej szkole żeńskiej Matyldy Karwowskiej.
Id: 77[zobacz] Data wpisania: 29.04.2004
Kwit z Rady Adwokackiej z roku 1923.
Id: 87[zobacz] Data wpisania: 23.05.2004
Pokwitowanie za opłacone składki Związku Peowiaków z roku 1933.
Id: 104[zobacz] Data wpisania: 09.06.2004
Rachunek z Działu Hurtowo-Komisowego Księgarni Gebethnera i Wolffa z roku 1939.
Id: 123[zobacz] Data wpisania: 05.07.2004
Wezwanie płatnicze (rachunek) za wodę z roku 1936.
Id: 127[zobacz] Data wpisania: 11.07.2004
Rachunek za pobyt w Hotelu Kowieńskim z końca XIX wieku.
Id: 140[zobacz] Data wpisania: 12.08.2004
Rachunek za jednodniowy pobyt w Hotelu Saskim z roku 1885.
Id: 141[zobacz] Data wpisania: 12.08.2004
Rachunek ze Składu Futer Tytusa Kowalskiego za "Raglan na opossumach skalnych z kołnierzem szopów" z roku 1922(?).
Id: 151[zobacz] Data wpisania: 20.08.2004
Dwa pokwitowania z roku 1858 na papierze firmowym "Księgarni i Składu nut muzycznych R. Friedlein".
Id: 160[zobacz] Data wpisania: 23.09.2004
Kwity "Kassy Towarzystwa Resursy Kupieckiej" z roku 1863 i 1921.
Id: 167[zobacz] Data wpisania: 09.10.2004
Trzy kwity Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności z roku 1862 i 1864.
Id: 170[zobacz] Data wpisania: 13.10.2004
Rachunek z roku 1865 wystawiony przez firmę transportową "NADESHDA".
Id: 173[zobacz] Data wpisania: 24.10.2004
Kwit "Ekspedycyi Gazet w Warszawie" z roku 1865.
Id: 175[zobacz] Data wpisania: 29.10.2004
Dwa rachunki i koperta Fabryki Przetworów Chemicznych "Dobrolin".
Id: 176[zobacz] Data wpisania: 05.11.2004
Rachunek z firmy Fryderyk Puls z roku 1939.
Id: 179[zobacz] Data wpisania: 09.11.2004
Kwit tymczasowy Towarzystwa Wioślarskiego w Warszawie z roku 1921.
Id: 183[zobacz] Data wpisania: 11.11.2004
Rachunek z 22.11.1864 z firmy przewozowej "J.Goldbaum & Co" działającej na Kolei Petersbursko-Warszawskiej.
Id: 188[zobacz] Data wpisania: 22.11.2004
Rachunek "Fabryki Maszyn, Pomp i Wyrobów Żelaznych Karola Poszepny" z roku 1890.
Id: 190[zobacz] Data wpisania: 28.11.2004
Rachunek ze sklepu S. Bergera z roku 1923.
Id: 191[zobacz] Data wpisania: 30.11.2004
Kwit "Z opłaconego Podatku w Urzędzie Celnym Jarmarcznym w Warszawie" z roku 1820.
Id: 192[zobacz] Data wpisania: 05.12.2004
Rachunek z Drukarni Gazety Codziennej dla JOX-cia Tadeusza Lubomirskiego z roku 1865.
Id: 193[zobacz] Data wpisania: 06.12.2004
Rachunek "spierania" bielizny z roku 1864.
Id: 197[zobacz] Data wpisania: 12.12.2004
Rozliczenie za "koszta poniesione względem wyjednania kwalifikacyj do 2 paszportów..." z roku 1865.
Id: 198[zobacz] Data wpisania: 12.12.2004
Pokwitowanie z oddziału warszawskiego Petersburskiej firmy przewozowej "Nadieżda" z roku 1865.
Id: 209[zobacz] Data wpisania: 08.02.2005
Rachunek "roboty mularskiej" ... z roku 1865.
Id: 210[zobacz] Data wpisania: 08.02.2005
Kwit z "Bibljoteki Uniwersyteckiej w Warszawie" z lat 30 XX w.
Id: 213[zobacz] Data wpisania: 20.02.2005
Kwit z zapłaconego podatku z roku 1820.
Id: 214[zobacz] Data wpisania: 20.02.2005
Rachunek z "Księgarni i Składu Nut Muzycznych G.Gebethnera i R.Wolffa" z roku 1862.
Id: 219[zobacz] Data wpisania: 06.03.2005
Rachunek z firmy "Skład papieru, materjałów piśmiennych, rysunkowych i inżynierskich St. Winiarski" z roku 1913.
Id: 243[zobacz] Data wpisania: 21.06.2005
Wyciąg decyzyi Dyrekcyi Główney Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego z roku 1839.
Id: 252[zobacz] Data wpisania: 27.06.2005
List zastawny Towarzystwa Kredytowego Miasta Warszawy z roku 1927.
Id: 253[zobacz] Data wpisania: 27.06.2005
Rachunek z "magazynu I. Czaban" z roku 1826.
Id: 266[zobacz] Data wpisania: 29.08.2005
Faktura Banku Cukrownictwa Oddział w Warszawie z roku 1938.
Id: 275[zobacz] Data wpisania: 10.11.2005
Rachunki z firmy "Przemysł Tłuszczowy Schicht-Lever S.A." z lat 1936 i 1939.
Id: 276[zobacz] Data wpisania: 11.11.2005
Rachunek z "Zakładu drukarskiego i fabryki kopert Galewski i Dau" z roku 1912.
Id: 290[zobacz] Data wpisania: 24.12.2005
Kwity z "Kasy Kurjera Warszawskiego" z roku 1913 i 1930.
Id: 295[zobacz] Data wpisania: 05.01.2006
Kwit z "Biura Ogłoszeń Teofil Pietraszak" z roku 1931.
Id: 296[zobacz] Data wpisania: 05.01.2006
Monit w formie karty pocztowej z firmy Z.Rozmanit "jeneralnego przedstawiciela na Polskę" Slazengers Limited.
Id: 297[zobacz] Data wpisania: 05.01.2006