Katalog eksponatów

Grupa: dokument finansowy

Podgrupa: czek
Czek na okaziciela do Państwowej Kasy Oszczędnościowej przed rokiem 1908.
Id: 14[zobacz] Data wpisania: 05.03.2004
Czek Banku Towarzystw Spółdzielczych Sp. Akc. w Warszawie.
Id: 53[zobacz] Data wpisania: 02.04.2004