Katalog eksponatów

Grupa: dokument finansowy

Podgrupa: kwit
Kwit potwierdzajacy wpłatę do Archiwum Akt Dawnych z roku 1930
Id: 13[zobacz] Data wpisania: 05.03.2004
Kwit potwierdzający dokonanie przedpłaty na garnki "Vici" + ulotka reklamowa.
Id: 42[zobacz] Data wpisania: 19.03.2004
Kwit z Konsulatu Francuskiego potwierdzajacy opłatę za wizę z 1936 r.
Id: 58[zobacz] Data wpisania: 06.04.2004
Kwit z "Kasy Pokładnego Magistratu m. Stoł. Warszawy" z roku 1919 i dodatek z roku 1908.
Id: 62[zobacz] Data wpisania: 12.04.2004
Kwit z roku 1877 potwierdzajacy opłate za naukę w 6-cio klasowej szkole żeńskiej Matyldy Karwowskiej.
Id: 77[zobacz] Data wpisania: 29.04.2004
Kwit z Rady Adwokackiej z roku 1923.
Id: 87[zobacz] Data wpisania: 23.05.2004
Kwity "Kassy Towarzystwa Resursy Kupieckiej" z roku 1863 i 1921.
Id: 167[zobacz] Data wpisania: 09.10.2004
Trzy kwity Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności z roku 1862 i 1864.
Id: 170[zobacz] Data wpisania: 13.10.2004
Kwit "Ekspedycyi Gazet w Warszawie" z roku 1865.
Id: 175[zobacz] Data wpisania: 29.10.2004
Kwit tymczasowy Towarzystwa Wioślarskiego w Warszawie z roku 1921.
Id: 183[zobacz] Data wpisania: 11.11.2004
Kwit "Z opłaconego Podatku w Urzędzie Celnym Jarmarcznym w Warszawie" z roku 1820.
Id: 192[zobacz] Data wpisania: 05.12.2004
Kwit z "Bibljoteki Uniwersyteckiej w Warszawie" z lat 30 XX w.
Id: 213[zobacz] Data wpisania: 20.02.2005
Kwit z zapłaconego podatku z roku 1820.
Id: 214[zobacz] Data wpisania: 20.02.2005
Kwity z "Kasy Kurjera Warszawskiego" z roku 1913 i 1930.
Id: 295[zobacz] Data wpisania: 05.01.2006
Kwit z "Biura Ogłoszeń Teofil Pietraszak" z roku 1931.
Id: 296[zobacz] Data wpisania: 05.01.2006