Katalog eksponatów

Grupa: dokument finansowy

Podgrupa: list zastawny
List zastawny Towarzystwa Kredytowego Miasta Warszawy z roku 1927.
Id: 253[zobacz] Data wpisania: 27.06.2005