Katalog eksponatów

Grupa: dokument finansowy

Podgrupa: pokwitowanie
Potwierdzenie wplaty do Specjalnej Kasy Poborowej Urzedu Celnego w Warszawie z roku 1936.
Id: 12[zobacz] Data wpisania: 05.03.2004
Pokwitowanie za opłacone składki Związku Peowiaków z roku 1933.
Id: 104[zobacz] Data wpisania: 09.06.2004
Dwa pokwitowania z roku 1858 na papierze firmowym "Księgarni i Składu nut muzycznych R. Friedlein".
Id: 160[zobacz] Data wpisania: 23.09.2004
Pokwitowanie z oddziału warszawskiego Petersburskiej firmy przewozowej "Nadieżda" z roku 1865.
Id: 209[zobacz] Data wpisania: 08.02.2005