Katalog eksponatów

Grupa: dokument uczelniany

Podgrupa: wszystkie
Indeks studentki Uniwersytetu Warszawskiego z 1931 roku
Id: 36[zobacz] Data wpisania: 14.03.2004
Poświadczenie otrzymania "obywatelstwa akademickiego" Politechniki Warszawskiej z roku 1931.
Id: 54[zobacz] Data wpisania: 03.04.2004
Legitymacja studencka (zwana szkolną) Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego w Warszawie z roku 1939
Id: 60[zobacz] Data wpisania: 08.04.2004
Dowód osobisty Wyższej Szkoły Handlowej z roku 1927.
Id: 96[zobacz] Data wpisania: 01.06.2004
Legitymacja Tramwajowa dla Rzeczywistych słuchaczy Politechniki Warszawskiej z roku 1932.
Id: 99[zobacz] Data wpisania: 04.06.2004
Dowód Osobisty Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego z 1918 roku.
Id: 102[zobacz] Data wpisania: 07.06.2004
Karta członkowska "Bratniej Pomocy" Słuchaczów Wyższej Szkoły Handlowej z roku 1922.
Id: 108[zobacz] Data wpisania: 12.06.2004
Legitymacja członka Bratniej Pomocy Studentów WSH z roku 1930.
Id: 109[zobacz] Data wpisania: 12.06.2004
"Świadectwo wystąpienia" z Uniwersytetu Warszawskiego z roku 1927.
Id: 117[zobacz] Data wpisania: 21.06.2004
Matrykuła - czyli poświadczenie przyjęcia do grona obywateli akademickich Uniwersytetu Warszawskiego z roku 1916.
Id: 180[zobacz] Data wpisania: 10.11.2004
Potwierdzenie otrzymania obywatelstwa akademickiego Akademii Stomatologicznej z roku 1936.
Id: 181[zobacz] Data wpisania: 10.11.2004
Matrykuła Szkoły Głównej Handlowej z roku 1935.
Id: 195[zobacz] Data wpisania: 08.12.2004
Kopia dyplomu zawodowego Wyższej Szkoły Handlowej z roku 1929.
Id: 203[zobacz] Data wpisania: 26.12.2004
Legitymacja Towarzystwa "Bratnia Pomoc" Studentów Uniwersytetu Warszawskiego z roku 1929.
Id: 233[zobacz] Data wpisania: 28.04.2005
Dowód Osobisty Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego z 1927 roku.
Id: 234[zobacz] Data wpisania: 29.04.2005
Karta legitymacyjna członka Koła Medyków studentów Uniwersytetu Warszawskiego z roku 1924.
Id: 236[zobacz] Data wpisania: 11.05.2005
Legitymacja Tramwajowa dla Rzeczywistych słuchaczy Uniwersytetu Warszawskiego z roku 1928.
Id: 254[zobacz] Data wpisania: 28.06.2005
Matrykuła Wyższej Szkoły Handlowej z roku 1920.
Id: 263[zobacz] Data wpisania: 26.08.2005
Zaproszenie na inaugurację roku akademinkiego w Uniwersytecie Warszawskim z roku 1928.
Id: 305[zobacz] Data wpisania: 24.01.2006
Książeczka Prosektoryjna z Zakładu Anatomii Prawidłowej Uniwersytetu J.P. w Warszawie z roku 1938.
Id: 320[zobacz] Data wpisania: 30.03.2006
Indeks Szkoły Głównej Handlowej z roku 1933
Id: 398[zobacz] Data wpisania: 16.05.2007
Dyplom zawodowy Szkoły Głównej Handlowej z roku 1936.
Id: 399[zobacz] Data wpisania: 16.05.2007