Katalog eksponatów

Grupa: dokument

Podgrupa: magistracki
Dokument z roku 1849 potwierdzający " pozyskanie prawa Miejskiego".
Id: 78[zobacz] Data wpisania: 29.04.2004
Dokument Wydzialu Pomocy dla Ludności Zarządu Miasta Stołecznego Warszawy z roku 1916.
Id: 152[zobacz] Data wpisania: 21.08.2004
Zawiadomienie "Bióra Kontrolli Służących Urzędu Municypalnego Miasta Stołecznego Warszawy" z roku 1828.
Id: 196[zobacz] Data wpisania: 10.12.2004
List dziękczynny z roku 1916 podpisany przez Prezydenta Miasta Zdzisława Księcia Lubomirskiego.
Id: 250[zobacz] Data wpisania: 24.06.2005