Katalog eksponatów

Grupa: formularz

Podgrupa: wszystkie
Formularz paszportowy z 1936r.
Id: 9[zobacz] Data wpisania: 05.03.2004
Formularz wizowy konsulatu Brytyjskiego w Warszawie z roku 1936.
Id: 10[zobacz] Data wpisania: 05.03.2004
Formularz podania o wydanie dowodu osobistego z roku 1923.
Id: 74[zobacz] Data wpisania: 26.04.2004
Formularz poświadczenia zamieszkania z Wydziału Ewidencji Ludności z roku 1933.
Id: 75[zobacz] Data wpisania: 27.04.2004
Protokuł (!) zajęcia fortepianu za długi z roku 1936 wystwiony przez Egzekutora Magistratu.
Id: 79[zobacz] Data wpisania: 30.04.2004
Karta wypisowa ze szpitala Św. Stanisława z roku 1940.
Id: 92[zobacz] Data wpisania: 28.05.2004
Formularze "Potwierdzenie zameldowania" i "Potwierdzenie wymeldowania" z roku 1940.
Id: 97[zobacz] Data wpisania: 02.06.2004
Orzeczenie Izby Skarbowej Okręgowej z roku 1937.
Id: 100[zobacz] Data wpisania: 06.06.2004
Umowa o pracę Państwowego Banku Rolnego z roku 1928.
Id: 101[zobacz] Data wpisania: 06.06.2004
Polisa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych z roku 1937.
Id: 121[zobacz] Data wpisania: 03.07.2004
Umowa o pracę z "Państwowych Zakładów Inżynierii - Państwowej Wytwórni Samochodów" z roku 1931
Id: 124[zobacz] Data wpisania: 09.07.2004
Formularz wezwania "Wydziału Finansowo-podatkowego Magistratu m. st. Warszawy" z roku 1925.
Id: 129[zobacz] Data wpisania: 12.07.2004
Formularz oświadczenia o karalności/niekaralności dla Dyrekcji Tramwajów i Autobusów Zarządu Miejskiego w m. st. Warszawie z roku 1937
Id: 135[zobacz] Data wpisania: 17.07.2004
Świadectwo ubóstwa wystawione przez Komisariat II Policji Państwowej Miasta Stoł. Warszawy w roku 1928.
Id: 153[zobacz] Data wpisania: 21.08.2004
Karta uczestnictwa w Zjeździe Delegatów Kół Okręgu Warszawskiego Ogólnopolskiego Związku Podoficerów Rezerwy RP z roku 1935.
Id: 238[zobacz] Data wpisania: 28.05.2005
Zaświadczenie Komendanta Policji Państwowej m. st. Warszawy z roku 1939.
Id: 282[zobacz] Data wpisania: 20.11.2005
Powiadomienie o przeniesieniu od Komendanta Policji Państwowej m. st. Warszawy z roku 1932.
Id: 283[zobacz] Data wpisania: 20.11.2005
Powiadomienie o przyjęciu do służby w Policji Państwowej wystawione przez Komendanta P.P. w m. st. Warszawie z roku 1927.
Id: 284[zobacz] Data wpisania: 20.11.2005
Świadectwo ukończenia Szkoły posterunkowych z roku 1927
Id: 285[zobacz] Data wpisania: 20.11.2005
Formularz wezwania o zapłatę zaległej raty z Banku Gospodarstwa Krajowego z roku 1938.
Id: 287[zobacz] Data wpisania: 23.11.2005
Zobowiązanie czyli "lojalka" wobec władz niemieckich z okresu okupacji.
Id: 288[zobacz] Data wpisania: 24.11.2005
Wezwanie po odbiór karty rozpoznawczej (Kennkarte) z roku 1943.
Id: 423[zobacz] Data wpisania: 31.03.2008