Katalog eksponatów

Grupa: legitymacja

Podgrupa: wszystkie
Legitymacja członkowska Związku Zawodowego Pracowników Samorządowych Miasta St. Warszawy wydana 1 kwietnia 1935 roku.
Id: 52[zobacz] Data wpisania: 01.04.2004
Legitymacje: Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich z roku 1934 i Stowarzyszenia Techników Polskich z lat 1938 i 1939.
Id: 56[zobacz] Data wpisania: 04.04.2004
Legitymacja "Zjednoczenia Polskich Inżynierów Katolików" z roku 1939.
Id: 67[zobacz] Data wpisania: 20.04.2004
Legitymacja służbowa Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego z roku 1935.
Id: 91[zobacz] Data wpisania: 27.05.2004
Legitymacja Ubezpieczeniowa Ubezpieczalni Społecznej w Warszawie z roku 1936
Id: 93[zobacz] Data wpisania: 29.05.2004
Legitymacja urzędnicza z roku 1929.
Id: 95[zobacz] Data wpisania: 31.05.2004
Legitymacja pilota szybowcowego wydana przez Aeroklub RP w roku 1935.
Id: 134[zobacz] Data wpisania: 15.07.2004
Legitymacja Związku Zawodowego Kolejarzy z roku 1927.
Id: 144[zobacz] Data wpisania: 14.08.2004
Legitymacja Zjednoczenia Kolejowców Polskich z roku 1939.
Id: 145[zobacz] Data wpisania: 14.08.2004
Legitymacja członka rzeczywistego Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej z roku 1937.
Id: 156[zobacz] Data wpisania: 12.09.2004
Legitymacja członkowska Stowarzyszenia Urzędników Państwowych RP z roku 1930.
Id: 157[zobacz] Data wpisania: 12.09.2004
Legitymacja pracownika Zakładów Amunicyjnych "Pocisk" z roku 1920.
Id: 177[zobacz] Data wpisania: 07.11.2004
Legitymacja służbowa pracownika Biura Sprzedaży Soli przy Ministerstwie Skarbu z roku 1926.
Id: 206[zobacz] Data wpisania: 21.01.2005
Legitymacja służbowa konduktora z roku 1939.
Id: 217[zobacz] Data wpisania: 02.03.2005
Legitymacja członka rzeczywistego Ligi Morskiej i Kolonialnej z roku 1934
Id: 221[zobacz] Data wpisania: 14.04.2005
Legitymacja członka wspierającego Komitetu Floty Narodowej z roku 1929.
Id: 222[zobacz] Data wpisania: 14.04.2005
Legitymacja członka wspierajacego Przychodnię przy Kasie Samopomocy Szeregowych Policji Państwowej m. st. Warszawy z roku 1931.
Id: 223[zobacz] Data wpisania: 14.04.2005
Karta członkowska Oddziału Warszawskiego Polskiego Czerwonego Krzyża z roku 1936.
Id: 226[zobacz] Data wpisania: 22.04.2005
Legitymacja członkowska Stowarzyszenia "Policyjny Dom Zdrowia" z lat 30 XX w.
Id: 227[zobacz] Data wpisania: 22.04.2005
Karta członkowska Centralnego Związku Stenografów systemu Gabelsbergera-Polińskiego R.P. w Warszawie z roku 1924.
Id: 232[zobacz] Data wpisania: 28.04.2005
Legitymacja "Centralnej Bibljoteki Wojskowej" z roku 1936.
Id: 237[zobacz] Data wpisania: 12.05.2005
Legitymacja Polskiego Związku Narciarskiego członkini Sekcji Narciarskiej Warszawskiego Klubu Wioślarek z roku 1930.
Id: 247[zobacz] Data wpisania: 23.06.2005
Legitymacja członkowska stowarzyszenia "Rodzina Policyjna" z roku 1931.
Id: 248[zobacz] Data wpisania: 23.06.2005
Legitymacja urzędnicza Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego z roku 1926
Id: 255[zobacz] Data wpisania: 13.07.2005
Tymczasowa legitymacja "Ubezpieczalni Społecznej w Warszawie" z roku 1934.
Id: 272[zobacz] Data wpisania: 23.10.2005
Legitymacja członka Kasy Chorych w Warszawie z roku 1933.
Id: 273[zobacz] Data wpisania: 25.10.2005
Legitymacja członkowska Związku Urzędników Kolejowych z roku 1930.
Id: 306[zobacz] Data wpisania: 02.02.2006
Legitymacja tramwajowa dla uczącej się młodzieży na rok szkolny 1937/38.
Id: 309[zobacz] Data wpisania: 08.02.2006