Katalog eksponatów

Grupa: odpis

Podgrupa: akt urodzenia
Odpis aktu urodzenia z roku 1925 z "dowodów ¶lubnych" parafii ¦w. Aleksandra.
Id: 31[zobacz] Data wpisania: 10.03.2004