Katalog eksponatów

Grupa: papier

Podgrupa: firmowy
Pismo na papierze firmowym Banku Polskiego - Oddział Główny w Warszawie - Dział Prawno-Windykacyjny z roku 1935.
Id: 55[zobacz] Data wpisania: 04.04.2004
Pisma: Ministerstwa Komunikacji z 1926 roku i Ministra Komunikacji z lat 1927-1930 roku.
Id: 59[zobacz] Data wpisania: 07.04.2004
Zaświadczenie wystawione przez Główny Urząd Statystyczny z roku 1923.
Id: 61[zobacz] Data wpisania: 10.04.2004
Powiadomienie z roku 1916 na papierze fimowym Banku Ziemiańskiego.
Id: 63[zobacz] Data wpisania: 15.04.2004
Pismo z kancelarii Warszawskiego Generała Gubernatora z roku 1877.
Id: 65[zobacz] Data wpisania: 17.04.2004
Dokument na papierze firmowym "Sekretarjatu Politechniki Warszawskiej" z roku 1931.
Id: 68[zobacz] Data wpisania: 21.04.2004
Świadectwo pracy na papierze firmowym Państwowych Zakładów Inżynierii z roku 1934.
Id: 125[zobacz] Data wpisania: 10.07.2004
Wymówienie na firmówce Warsztatów Amunicyjnych Nr 1 z roku 1931.
Id: 136[zobacz] Data wpisania: 17.07.2004
Pismo na papierze firmowym Wojskowego Biura Historycznego z roku 1939.
Id: 137[zobacz] Data wpisania: 17.07.2004
Pismo na papierze firmy "Kawa Brazylja Jan Arnold"
Id: 161[zobacz] Data wpisania: 23.09.2004
List na papierze firmowym "Porozumienia organizacyj współdziałających w zwalczaniu komunizmu" z roku 1933.
Id: 164[zobacz] Data wpisania: 02.10.2004
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Konsularnej Departamentu Spraw Politycznych Tymczasowej Rady Stanu Królestwa Polskiego z roku 1917.
Id: 168[zobacz] Data wpisania: 10.10.2004
Pismo na papierze firmowym Urzędu Municypalnego z roku 1822.
Id: 174[zobacz] Data wpisania: 27.10.2004
Pismo na papierze firmowym Trybunału Cywilnego Gubernii Warszawskiej z roku 1868.
Id: 216[zobacz] Data wpisania: 02.03.2005
Pismo na papierze firmowym "Zarządu Głównego Dóbr i Interesów Xieztwa Czartoryskich" z roku 1923.
Id: 220[zobacz] Data wpisania: 06.03.2005
Pismo na firmówce Prezesa Banku Polskiego z roku 1929.
Id: 229[zobacz] Data wpisania: 24.04.2005
Pismo na papierze firmowym Towarzystwa Naukowego Warszawskiego z roku 1925.
Id: 235[zobacz] Data wpisania: 06.05.2005
Dokument z roku 1925 na papierze firmowym Dziekana Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Warszwskiego.
Id: 239[zobacz] Data wpisania: 28.05.2005
Zaświadczenie na papierze firmowym Zarządu Głównego Związku Kaniowczyków i Żeligowczyków z roku 1939.
Id: 240[zobacz] Data wpisania: 21.06.2005
List na papierze firmowym firmy "Bormann, Szwede & Temler" z roku 1889
Id: 244[zobacz] Data wpisania: 22.06.2005
Pisma z lat 1936-37 na papierze firmowym Polskiego Akademickiego Związku Zbliżenia Międzynarodowego "Liga" + dodatek.
Id: 251[zobacz] Data wpisania: 25.06.2005
Pismo Naczelnika Królestwa Polskiego feldmarszałka Fiodora Berga na papierze firmowym jego kancelarii z roku 1871.
Id: 258[zobacz] Data wpisania: 22.08.2005
Pismo na firmówce Prezydenta Miasta Warszawy z roku 1870 podpisane przez ówczesnego prezydenta Kaliksta Witkowskiego.
Id: 259[zobacz] Data wpisania: 22.08.2005
Upoważnienie na firmówce Kuratora Okręgu Naukowego Warszawskiego z roku 1858.
Id: 271[zobacz] Data wpisania: 19.10.2005
Rachunek na firmówce firmy "Władysław Deniszczuk - Zakład Wszelkich Robót Malarskich - Fabryka Szyldów" z roku 1913.
Id: 291[zobacz] Data wpisania: 24.12.2005
Zaświadczenie na papierze firmowym Związku Pań Domu z roku 1939.
Id: 318[zobacz] Data wpisania: 30.03.2006