Katalog eksponatów

Grupa: przedmiot metalowy

Podgrupa: narzędzie