ID: 1 Grupa: dokument tożsamości Podgrupa: poświadczenie
Poświadczenie wydane 10.09.1883 dla katorżnika i zesłanca potwierdzające przywrócenie praw, zwolnienie z nadzoru policyjnego i umozliwiające swobodne podróżowanie i podjęcie pracy. Rodzaj dowodu osobistego. Posiadacz tego dokumentu spędził uprzednio 15 lat w obozie pracy i 3 lata na zesłaniu. Do Warszawy powrócił 7 lat po uzyskaniu dokumentu.
z archiwum rodzinnego JB

Skany strony pierwszej i trzeciej

strona 1strona 3Wpisy meldunkowePowiększenie stempli

stempel meldunkowy Warecka 9Naprawy dokumentu

W czasie wieloletniego używania dokument ulagał stopniowemu zniszczeniu. Właściciel zszywał go więc mocną nitką

Powrót