ID: 3 Grupa: dokument tożsamości Podgrupa: paszport
Paszport, zwany "Świadectwo Legitymacyjne" wystawiony 17 maja 1918 roku w Moskwie przez Centralny Komitet Obywatelski Królestwa Polskiego.
Dokument dla mieszkańca Warszawy i jego rodziny (żona, siostra i córka), których wojna, a potem rewolucja, zastały w Guberni Kałużskiej. Właściciel paszportu odbył blisko dwutygodniową podróż kolejową do Moskwy i Petersburga aby uzyskać ten dokument, dzięki któremu cała rodzina powróciła do Polski.
z archiwum rodzinnego WM

Strony 1 i 2Strony 3 i 4Strony 5 i 6

ta sama treść co na stronach 3 i 4 tylko po rosyjskuPowiększenie stempli

na pieczątce zamiast polskiego "d" użyto "g" czyli rosyjskiego "d"pieczatka w wersji rosyjskiejPowrót