ID: 4 Grupa: dokument tożsamości Podgrupa: paszport
Paszport wystawiony 01.05.1929 r. przez Starostwo Grodzkie Warszawa-Południe.
Dla niepoznaki dokument nazywa się Dowód Osobisty(!?)
z archiwum rodzinnego WB

Okładka sztywna


Okładka miękkaKoleje strony paszportu
Wizy:

wiza pobytowa serbsko-horwacko-słowenska
tranzytowe: austriacka i czechosłowackaPowrót