ID: 430 Grupa: przedmioty różne Podgrupa: wieszak
Wieszak na ubrania z reklam± Magazynu Konfekcji Męskiej "F. Ignatowicz i S-ka"
Ze zbiorów Ryszarda M±czewskiego[Nowy ¦wiat 58]


Wieszak z reklam± magazynu konfekcji męskiej "F. Ignatowski i S-ka" mieszcz±cego się w budynku Hotelu "Savoy" przy ul. Nowy ¦wiat 58.


Powrót